FYSIOTERAPIA

Lähestyn ihmistä aina kokonaisuutena.  Otan huomioon yksilön fysiologiset,biologiset ja psyykkiset resurssit, mitkä voivat vaihdella erilaisista syistä. Kehovalmennuksessa yhdistellään tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti fysioterapiaa, psykofyysisiä menetelmiä (mm.mindfulness ja psykofyysinen psykoterapia ja personal trainingia

Tapaaminen alkaa keskustelulla, missä kartoitetaan toiveet, tavoitteet ja resurssit. Keskustelusta edetään tilanteen mukaan liikkuvuuden, voiman ja/tai hermotuksen testaamiseen. Toisinaan keskustelusta edetään suoraan liikeharjoitteisiin, nivelten mobilisointiin tai hierontaan. Elämäntilanteesta riippuen voimme keskittyä myös psyykkisten osatekijöiden huoltamiseen ja harjoittamiseen. Eli valmennuksen sisältö rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa tilanteen mukaan.